Sunay AKIN

Şair, Yazar

Danışman Jüri Üyesi

Ruşen Yalçın KELEŞ

Prof. Dr. , Kamu Yönetimi ve Siyaset Bilimcisi, Kent ve Çevre Bilimleri - Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi

Danışman Jüri Üyesi

Bekir ÖDEMİŞ

ABB Kültür ve Tabiat Varlıkları Dairesi Başkanı

Danışman Jüri Üyesi

Hikmet ÖZDEMİR

Prof. Dr., Tarihçi

Danışman Jüri Üyesi

Alev ERKMEN ÖZHEKİM

Doç. Dr., Mimarlık Tarihçisi -Yıldız Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi

Danışman Jüri Üyesi

Savaş Zafer ŞAHİN

Prof. Dr., Şehir Plancısı - Hacı Bayram Veli Üniversitesi

Danışman Jüri Üyesi

Mehmet TUNÇER

Prof. Dr., Korumada Uzman Şehir ve Bölge Plancısı - Çankaya Üniversitesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümü

Danışman Jüri Üyesi

Ömer Selçuk BAZ

Mimar

Asıl Jüri Üyesi

Osman Mete DEMİRBAŞ

Doç., Heykeltıraş

Asıl Jüri Üyesi

Adile Nejdet Jale ERZEN

Prof. Dr., Sanat Tarihçisi - Orta Doğu Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi

Asıl Jüri Üyesi

Oktan NALBALTOĞLU

Dr., Öğretim Üyesi, Peyzaj Mimarı - Bilkent Üniversitesi Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi

Asıl Jüri Üyesi

Suha ÖZKAN

Jüri Başkanı - Prof. Dr., Mimar - Hon. F. AIA

Asıl Jüri Üyesi

Seval ŞENER

Doç., Heykeltıraş - Hacettepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi

Asıl Jüri Üyesi

Mihrişah Bora TÜRKKAN

Öğretim Görevlisi, Heykeltıraş - Başkent Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi

Asıl Jüri Üyesi

Gaye ÇULCUOĞLU

Dr., Peyzaj Mimarı - Bilkent Üniversitesi ve Atılım Üniversitesi

Yedek Jüri Üyesi

Emre ERKAL

Dr., Mimar - Orta Doğu Teknik Üniversitesi

Yedek Jüri Üyesi

Zeki Kamil ÜLKENLİ

Dr., Öğretim Üyesi Şehir ve Y. Bölge Plancısı - TED Üniversitesi

Yedek Jüri Üyesi

Nezih Burak BİCAN

Dr. Öğretim Üyesi, Mimar - Atılım Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi

Raportör

Meryem BULUT KAHRAMAN

Mimar - Ankara Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Tabiat Varlıkları Dairesi Başkanlığı

Raportör

Elif Cemre ÇELİKCAN YOZÇU

Öğretim Görevlisi, Mimar - Başkent Üniversitesi, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi

Raportör

Burak AKDERE

Bilgisayar Programcısı - Ankara Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Tabiat Varlıkları Dairesi Başkanlığı

Raportör Yardımcısı

Ahmet Emre KAYMAK

Şehir Plancısı - Ankara Büyükşehir Belediyesi İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı

Raportör Yardımcısı

Kayıt Tarihi Geçtiği İçin Kayıt Olamazsınız!