Çarşıyı görmek isteyenler için gerekli izinler alınmıştır.

Şartnamede belirtildiği üzere; yapıyı görmek isteyenler, 02.03.2022 tarihi itibariyle Çarşamba ve Cumartesi günleri 10.00 ile 14.00 saatleri arasında,  rehberli biçimde gezebilirler.

Randevu alınmasına gerek yoktur.

Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen 'Ulus Modern Kültür ve Sanat Merkezi Ulusal Mimari Proje Yarışması'  kolokyumu, 31.08.2021 Salı günü saat 17.00'de Atatürk Kapalı Spor ve Sergi Sarayı'nda gerçekleşecektir. 
Yarışma projelerinin yer aldığı sergi, 23.08.2021 Pazartesi günü saat 13.00'ten itibaren Atatürk Kapalı Spor ve Sergi Sarayı'nda 09.00 ve 17.30 saatleri arasında ziyarete açık olacaktır.

14.08.2021 TARİHLİ JÜRİ DEĞERLENDİRME TOPLANTISI

Ulus Modern Kültür ve Sanat Merkezi Mimari Proje Yarışması jürisi 14 Ağustos 2021 Cumartesi günü saat 09:30’da Altındağ İlçesi, Anafartalar Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi, Atatürk Spor Salonu ve Sergi Sarayı’nda toplanmıştır.

Asil jüri üyelerinden mimar Güven Arif SARGIN’ın değerlendirmeye katılamayacağını belirterek toplantıya gelmemesi üzerine, yedek jüri üyelerinden mimar Berna TANVERDİ asil jüri üyeliğine atanmıştır.

Değerlendirme çalışmalarına katılan jüri üyeleri, yarışmaya katılan projeleri daha önce görmedikleri ve yarışmacıların kimliklerini bilmedikleri hususunda dürüstlük beyanında bulunmuştur.

Değerlendirme çalışmaları öncesinde proje alanı olan 5042 ada 1 parsele yer görme tekrarlanmış ve sonrasında salona dönülerek toplantı başlamıştır.

Raportörlük tarafından hazırlanan rapor sesli okunmuş, sonrasında jüri üyelerine sunulmuştur. Ulus Modern Kültür ve Sanat Merkezi Ulusal Mimari Proje Yarışması Raportörlüğüne 59 adet proje teslim edilmiş olup; sunulan rapor sonucu yarışma projelerinden değerlendirme dışı bırakılması gereken herhangi bir proje olmadığına karar verilmiştir.

1. Elemeye yönelik tüm jüri üyeleri saat 11.00’da projeleri bireysel olarak incelemeye başlamıştır. Jüri üyeleri saat 18.00’da bireysel incelemelerini tamamlamıştır. Projelerin üstünde toplu olarak yapılan görüşmeler sonucunda 8, 19, 29, 32, 35, 39, 41, 48, 50, 51, 54, 56 ve 58 numaralı projeler, şartnamede belirtilen program bütünlüğünü ve kentsel ilişki zenginliğini sağlayamamış olmaları, mimari nitelik ve özgünlük ölçütlerini yeteri kadar karşılayamamış olmaları, yapı dilindeki yetersizlikler, mimari temsildeki eksiklikler ve tutarsızlıklar nedeniyle eleştirilmiş ve elenmiştir.

 

 

Mansur

YAVAŞ

(Danışman Jüri Üyesi)

 

Hacı Ali BOZKURT

(Danışman Jüri Üyesi)

 

İlhan Selim KURAL

(Danışman Jüri Üyesi)

 

Aydan

BALAMİR

(Danışman Jüri Üyesi)

Özgür Ceren CAN

(Danışman Jüri Üyesi)

Danyal

KUBİN

(Asıl Jüri Üyesi)

Esin BOYACIOĞLU

(Asıl Jüri Üyesi)

 

Berna TANVERDİ

(Asıl Jüri Üyesi)

 

Mehmet KÜTÜKÇÜOĞLU

(Asıl Jüri Üyesi)

 

Semra

UYGUR

(Asıl Jüri Üyesi / Jüri Başkanı)

Başak

UÇAR

(Yedek Jüri Üyesi)

 

 

Bekir Özer

AY

(Yedek Jüri Üyesi)

 

Emine ÖZTÜRK

(Raportör)

Ezgi ÖZPAMİR ESKİÜNÜRLÜ

(Raportör)

Merve YENER

(Raportör)

 

15.08.2021 TARİHLİ JÜRİ DEĞERLENDİRME TOPLANTISI

Ulus Modern Kültür ve Sanat Merkezi Mimari Proje Yarışması jürisi 15 Ağustos 2021, Pazar günü saat 09:30’da Altındağ İlçesi, Anafartalar Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi, Atatürk Spor Salonu ve Sergi Sarayı’nda toplanmıştır.

1. eleme sonrası 2. aşamaya geçmeye hak kazanan projelerin değerlendirmesi yapılmıştır. 2. eleme saat 19.00’da tamamlanmıştır. Jüri, çalışmalara 16.8.2021 tarihinde saat 9.30’da devam etmek üzere ayrılmıştır. 2. elemede sırasıyla, 3, 5, 11, 16, 18, 21, 23, 24, 26, 27, 28, 30, 36, 37, 38, 46, 47, 53 ve 59 numaralı projeler elenmiştir. 2. eleme gerekçeleri aşağıda belirtilmiştir.

 

3 Numaralı Proje:

Projenin alternatif kamusal kullanımı olarak önerdiği ve kentsel kotları birleştirecek şekilde kurgulanan yüzey düşüncesi olumlu bulunmasına karşın gerçekçi olmayışı ve iç çözümleri zorlaması nedeniyle eleştirilmiştir. Yapının içe kapanık yapısı, mekanlar arası ilişkiler ve kentle birlikteliği eleştirilmiştir.

Proje oy birliği ile elenmiştir.

 

5 Nolu Proje:

Önerilen yapı, şartnamede belirtilen inşaat alanı sınırının dışına çıkmıştır. Şehit Teğmen Kalmaz Caddesi köşesinden alınan giriş ile oluşturulan korunaklı etkinlik alanının Ulus Hali ile kurduğu ilişki olumlu bulunmasına karşın, kot farklarının bu ilişkiyi olumsuz etkilediği düşünülmüş; yapının kentsel tasarım önerisi getirilmesi istenilen alan ve çevre yapılar ile kurduğu ilişkiler eleştirilmiştir.

Proje oy birliği ile elenmiştir.

 

11 Numaralı Proje:

Yalın bir geometri içinde kurgulanan yapının taşıyıcı sistem ve mekânsal çözümlerinin program elemanları arasındaki ilişkileri zorlayarak sıkışık ve karmaşık hale getirdiği ve önerilen yalın dil ile uyuşmadığı düşünülmüştür. Yatay ve düşey dolaşımın mekânsal kurgu ile ilişkisi eleştirilmiştir.

Proje oy birliği ile elenmiştir.

 

16 Numaralı Proje:

Açık alan düzenlemesinde önerilen geometrik kurgu ile yapı arasındaki ilişki ve ‘plato’ alanının büyüklüğü, açık alan ile ilişkisi eleştirilmiştir. Önerilen yapının yarışma şartnamesinde belirtilen program bütünlüğünü karşılamaması ve salonların birbirleriyle ilişkisi olumsuz bulunmuştur. Yapının dili eleştirilmiştir.

Proje oy birliği ile elenmiştir.

 

 

18 Numaralı Proje:

Popüler bir tema olan kentsel yırtık, alt kotlarda işlevleri ayıran ve potansiyeli yüksek bir fikir olarak değerlendirilmekle birlikte kamusal birliktelik yaratma niteliği düşük bulunmuştur.

Proje oy birliği ile elenmiştir.

 

21 Numaralı Proje:

Önerilen yapının yarışma şartnamesinde belirtilen program bütünlüğünü karşılamaması, Şehit Teğmen Kalmaz Caddesi’nin doğal yaya akışı ile ilişkilenememesi ve teras ile yapı arasındaki ilişkisinin kurulamaması eleştirilmiştir. Yapı kütlesindeki ikili kurgunun oluşturduğu kütle kompozisyonu orantısız bulunmuştur.

Proje oy birliği ile elenmiştir.

 

23 Numaralı Proje:

Şehit Teğmen Kalmaz Caddesi cephesi ile kamulaştırılması düşünülen açık alan arasında oluşturulan koridorun program ile ilişkisi kurulamamış ve mekânsal katkısının yetersizliği eleştirilmiştir. Yapının dili ve çevresi ile ilgili ilişkisi sorgulanmış, ana salon çözümü yetersiz bulunmuştur.

Proje oy birliği ile elenmiştir.

 

24 Numaralı Proje:

Alternatif bir topoğrafya yaratma çabası ve yapı programının kesitte üç parçada oluşturduğu kabuk olumlu bulunmuş, ancak fonksiyonlar arası ilişkilerin kopukluğu eleştirilmiştir. Zemin yüzeyinin çoğaltılması olumlu olmakla birlikte, yarattığı kabuki  ve prizmatik form ile ilişkilerinde sorunlar olduğu tespit edilmiştir. Kent ile kurduğu ilişki ve önerdiği katma değerler sınırlı bulunmuştur.

Proje oy birliği ile elenmiştir.

 

26 Numaralı Proje:

Önerilen ve kent arasında kurulması amaçlanan ilişkinin mekânsal olarak yeterince desteklenmediği ve kent ile ilişkinin sınırlandırıldığı düşünülmüştür. Fuaye alanı ve ilgili mekanların birlikteliği ve niteliği sorgulanmıştır.

Proje oy birliği ile elenmiştir.

 

27 Numaralı Proje:

Önerilen ana iç sokağın, kendi çeperleriyle, yapının işlevleri ve çevresiyle kurduğu ilişkileri yetersiz bulunmuştur.

Proje oy çokluğu ile elenmiştir. (Danyal KUBİN’in karşı oyu ile)28 Numaralı Proje:

Mekânsal özgürleşmeyi amaçlayan yapısal parçalanma olumlu bulunmuş ancak takip eden mekânsal kararlar ve uygulamalardaki tutarsızlık eleştirilmiştir. Ulus Hali ve Suluhan ile yapı arasında önerilen kademelendiriliş peyzaj önerisi olumlu bulunmuştur. Yapı dilindeki çeşitlilik ve ana kütlenin dolaşım ve mekânsal kurgusunun getirdiği kullanım zorlukları eleştirilmiştir.

Proje oy birliği ile elenmiştir.

 

30 Numaralı Proje:

Zemin altı kotunda yer alan avlunun kamusal kullanım ile zenginleştirilme çabası olumlu bulunmakla birlikte yakın çevre ile ilişki kuran açık alanların kente katkısı yetersiz bulunmuştur. Mekânsal kurgu ve çözümleme yetersiz bulunmuştur. Öneri peyzaj kurgusunda yer alan tanımsız/boş alanların mekânlar ile ilişkilenmemesi eleştirilmiştir.

Proje oy birliği ile elenmiştir.

 

36 Numaralı Proje:

Yapının Şehit Teğmen Kalmaz Caddesinden geri çekilerek derinlik kazanması ve ikinci bir yaya dolaşımının  sağlanması olumlu bulunmuştur ancak geri çekilmeyle tanımlanan eğimli döşemenin kaldırım ile ilişkisi sorunlu bulunmuştur. Yapının Şehit Teğmen Kalmaz Caddesi ile ilişkinin kesilmesi ve iç mekandaki rampaların programa katkısı sınırlı bulunarak yapının mekansal yoğunluğu ve kente sunduğu masif yüzey eleştirilmiştir.

Proje oy birliği ile elenmiştir.

 

37 Numaralı Proje:

Yapının Şehit Teğmen Kalmaz Caddesi cephesinde yaya ve kentle kurmaya çalıştığı çaba olumlu bulunmuş anca, sergi salonunun konumlanışı, iç tasarımı , kentle ve programın geri kalan bölümleri ile ilişkisi sorgulanmıştır.

Proje oy çokluğu ile elenmiştir. (Danyal KUBİN’in karşı oyu ile)

 

38 Numaralı Proje:

Şehit Teğmen Kalmaz Caddesi ve Ulus Hali ile kurulan kentsel ilişki olumlu bulunmuştur. Kent ile ilişki kurma çabası yetersiz bulunmuş sunduğu yapısal dil ve mimari temsil eleştirilmiştir.

Proje oy birliği ile elenmiştir. 

  

46 Numaralı Proje:

Proje alanında oluşturulması hedeflenen özgün ve dinamik önerilere sahip bir çevre ve yapı kurgusunun izlenememesi eleştirilmiştir.

Proje oy birliği ile elenmiştir.

 

47 Numaralı Proje:

Projenin zemin kotunu boşaltma çabası ve önerilen sergi mekanının geçirgenliği olumlu bulunmuştur. Şehit Teğmen Kalmaz Caddesi cephesinde önerilen alışveriş birimleri ile zemin kat kullanımının zenginleştirilmesi başarılı bulunmuştur. Peyzaj birimlerinin program parçaları ile yeteri kadar desteklenmediği düşünülmüş, servis mekanlarının Ulus Hali cephesinde yer alması eleştirilmiştir.

Proje oy birliği ile elenmiştir.

 

53 Numaralı Proje:

Salon ve sahnelerin birbirleriyle ilişkileri, plan ve oranları ile yapının kentle ve çevresiyle kurduğu ilişki başarısız bulunmuştur. Yapı çeperlerinin Şehit Teğmen Kalmaz Caddesi ve kentle kurduğu ilişki yeterli bulunmamıştır.

Proje oy birliği ile elenmiştir.

 

59 Numaralı Proje:

Şehit Teğmen Kalmaz Caddesi ile kurulan ilişki yetersiz bulunmuş ve caddenin var olan eğiminin kullanılmaması eleştirilmiştir. Plan kurgusu, ana salon ve fuaye ilişkileri sorgulanmış, yapının kentle kurmayı vadettiği ilişkinin yetersiz olduğu düşünülmüştür.

Proje oy birliği ile elenmiştir.

 

 

Mansur

YAVAŞ

(Danışman Jüri Üyesi)

 

Hacı Ali BOZKURT

(Danışman Jüri Üyesi)

 

İlhan Selim KURAL

(Danışman Jüri Üyesi)

 

Aydan

BALAMİR

(Danışman Jüri Üyesi)

Özgür Ceren CAN

(Danışman Jüri Üyesi)

Danyal

KUBİN

(Asıl Jüri Üyesi)

Esin BOYACIOĞLU

(Asıl Jüri Üyesi)

 

Berna TANVERDİ

(Asıl Jüri Üyesi)

 

Mehmet KÜTÜKÇÜOĞLU

(Asıl Jüri Üyesi)

 

Semra

UYGUR

(Asıl Jüri Üyesi / Jüri Başkanı)

Başak

UÇAR

(Yedek Jüri Üyesi)

 

 

Bekir Özer

AY

(Yedek Jüri Üyesi)

 

Emine ÖZTÜRK

(Raportör)

Ezgi ÖZPAMİR ESKİÜNÜRLÜ

(Raportör)

Merve YENER

(Raportör)

  16.08.2021 TARİHLİ JÜRİ DEĞERLENDİRME TOPLANTISI

Ulus Modern Kültür ve Sanat Merkezi Mimari Proje Yarışması jürisi 16 Ağustos 2021, Pazartesi günü saat 09:30’da Altındağ İlçesi, Anafartalar Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi, Atatürk Spor Salonu ve Sergi Sarayı’nda toplanmıştır.

Asli jüri üyesi Danyal KUBİN’in ani çıkan ertelenemeyecek mazereti nedeniyle toplantılara bundan sonra katılamayacağını belirtmesi üzerine asil jüri üyesi olarak, yedek jüri üyesi olan Bekir Özer AY atanmıştır. 3. Eleme için projelerin değerlendirmesi yapılmaya başlanmıştır. Eleme sonucunda 2, 4, 6, 10, 14, 17, 20, 22, 34, 40, 44, 55 ve 57 numaralı projeler elenmiştir; 4. Elemeye kalan 1, 7, 9, 12, 13, 15, 25, 31, 33, 42, 43, 45, 49 ve 52  sıra numaralı projelerin genel değerlendirmesi yapılmıştır. Jüri çalışmalara 17.8.2021 tarihinde saat 9.30’da devam etmek üzere saat 20.00’da ayrılmıştır. 3. elemenin gerekçeleri aşağıda açıklanmıştır:

 

2 Numaralı Proje:

Yapının etrafının boşaltılarak geri çekilmesi ile Susam Sokak’ın sınırlarının düzenlenmesi, yalın bir biçimde tasarlanan zemin katın çevresi ile kurduğu ilişkilerin zenginliğinin olumlu bulunmasına karşın, zemin katın altında ve üstünde önerilen dolaşım kurgusu güçlü değildir. Katlar arası ilişkiler ve sınırlı akışkanlığı ile birlikte iklimsel araçlara ihtiyaç duyan geçirimsiz cephenin mekanik çözümlere bağımlı olması uygun bulunmamıştır.

Proje oy çokluğu ile elenmiştir. (Bekir Özer AY ve Esin BOYACIOĞLU karşı oyu ile)

 

4 Numaralı Proje:

Ulus Hali çeperinde oluşturulan teraslı açık alanlar olumlu bulunmuştur, ancak bu yorumun mekânsal kurguya etkisinin sınırlı ve yetersiz olduğu düşünülmüştür. Yapı cephesinin her yöne aynı ifadeyi vermesi ve kentsel imgesi eleştirilmiştir. Önerilen teras ile iç mekanların ilişkisi yetersiz bulunmuştur ve kesitlerdeki tutarsızlık eleştirilmiştir.

Proje oy birliği ile elenmiştir.

 

6 Numaralı Proje:

Önerilen teras kullanımı ve kademelenmesi olumlu bulunmuştur. Sahne çözümleri ve sahnenin kente açılma çabası olumlu bulunmuştur. Ancak üç boyutlu görsellerin plan ve kesitle uyuşmayan ve tutarsız olan bölümleri eleştirilmiştir.

Proje oy birliği ile elenmiştir.

 

10 Numaralı Proje:

Yapının çevresi ile yeteri kadar ilişki kurmaması eleştirilmiş, kentliyi yapıya dahil etme potansiyelinin zayıf olduğu belirtilmiştir. Önerilen alışveriş birimleri ile Şehit Teğmen Kalmaz Caddesi arasında kurulmaya çalışılan ilişki olumlu bulunmuş, ancak yetersizlikleri eleştirilmiştir.  Yapının mekânsal düzenlemesinin, kentsel mekân üretmek konusunda yetersiz olduğu belirtilmiştir.

Proje oy birliği ile elenmiştir.

 

14 Numaralı Proje:

Yapının çatısında önerilen mekanın kente katkısı anlaşılamamıştır. Binanın iç mekanları ile kentin ilişkisi  de zayıf bulunmuştur. Binayı domine eden çatı fikri, kent mekanına katkıda bulunabilecek zenginlikte değildir.Çatının baskıladığı iç mekan ile kentin ilişkisi kurulamamıştır. Yapının çeperinde yer alan servis mekanlarının kent ile yapı arasındaki ilişkiyi kesintiye uğratması eleştirilmiştir.

Proje oy birliği ile elenmiştir.

 

17 Numaralı Proje:

Yapının kentle kurmayı amaçladığı ilişki ve Susam Sokak ile Şehit Teğmen Kalmaz Caddesi arasında açık alan kullanımı ile tanımlanan devamlılık olumlu bulunmuş,ancak mekânsal kurgudaki eksiklikler ve yapısal ifade eleştirilmiştir.

Proje oy çokluğu ile elenmiştir. (Berna TANVERDİ’nin karşı oyu ile)

 

20 Numaralı Proje:

Yapı dili kalabalık bulunmuş, kültür merkezi yapısı kimliğiyle bağdaştırılamamıştır.Mekânsal öneriler, dolaşım ve programın yapıya dağılımı olumlu bulunmuş, ancak özellikle arka cephe programının ölçeği , içinde bulunduğu kentle uyumlu nitelikte bulunmamıştır. Yapısal sistem ile ilgili öneri ve çözümler yetersiz bulunmuştur.

Proje oy birliği ile elenmiştir.

 

22 Numaralı Proje:

Yapının girişinde yer alan merdivenlerin yorumu abartılı bulunmuş, meydanı bölerek kullanıcının yönelimini değiştirmesi eleştirilmiştir. Yapının çevresiyle kurmaya çalıştığı ilişkiler yeterince akışkan bulunmamıştır. Ana salonun yapısal sistemi yetersiz bulunmuş, salona ait çizimler ve sunulan raporda yer alan açıklamalar arasında uyuşmazlıklar izlenmiştir.

Proje oy birliği ile elenmiştir.

 

34 Numaralı Proje:

Projenin yarışma şartnamesinde belirtilen inşaat alanı sınırını aştığı tespit edilmiştir. Önerilen bir dizi açık mekân kullanımının yeteri kadar olgunlaşmadığı, iç mekanlar arasında işlevsel açıdan kopukluklar olduğu gözlenmiştir. Bir dizi dış mekanın varlığı,birbirlerini çelmeye başlamış ve bütünlük sağlayamamıştır.

Proje oy birliği ile elenmiştir.

 

40 Numaralı Proje:

Projenin zemin katta önerdiği kurgunun üst katlarda devam edememesi, bodrum ve üst kat planlarındaki kurgunun yetersizliği ve zeminde yaratılan boşluğun desteklenmemesi eleştirilmiştir. Zemin kat boşaltılmış ancak kent hayatına katkısı ikna edici bulunmamıştır. Üst katlardaki program ve alt kat ilişkileri yetersiz bulunmuştur.

Proje oy birliği ile elenmiştir.

 

44 Numaralı Proje:

Yapıyı zeminden yükselterek oluşturulan boşluk ve avlu olumlu bulunmuştur. Şehit Teğmen Kalmaz Caddesi cephesinde kamusal kullanıma açık olarak kurgulanan etkinlik alanları başarılı bulunmuştur. Kesitte üst üste gelecek şekilde kurgulanan küçük salonların birleşememesi eleştirilmiştir.

Proje oy çokluğu ile elenmiştir. (Berna TANVERDİ’nin karşı oyu ile)

 

55 Numaralı Proje:

Üst kotlarda önerilen açık mekanların Kızılbey Sokak, Ulus Hali ve kamulaştırılması düşünülen açık alanı birleştirmesi olumlu bulunmuş, ancak mimari temsil araçlarını kullanma yöntemi ve görsel ifadeye ağırlık vermesi eleştirilmiştir. Düşey taşıyıcı elemanların yapının dili ile uyumu sorgulanmıştır. Yapının taşıyıcı sistemi anlaşılamamış, perspektif ve planlarda taşıyıcı sistemde farklılıklar gözlemlenmiştir.

Proje oy çokluğu ile elenmiştir. (Bekir Özer AY’ın karşı oyu ile)

 

57 Numaralı Proje:

Yapının Hallaç Mahmud Mescidi ve Türbesi ile Suluhan’ı birleştirme/ilişkilendirme çabası olumlu bulunmuştur. Önerilen formun bir sonucu olarak işlevlerin sıkışması, bazı mekanların yeterli derecede ışık almaması ve sürdürülebilirlikten mahrum bırakılması olumsuz bulunmuştur.

Proje oy birliği ile elenmiştir.Mansur

YAVAŞ

(Danışman Jüri Üyesi)

 

Hacı Ali BOZKURT

(Danışman Jüri Üyesi)

 

İlhan Selim KURAL

(Danışman Jüri Üyesi)

 

Aydan

BALAMİR

(Danışman Jüri Üyesi)

Özgür Ceren CAN

(Danışman Jüri Üyesi)

Bekir Özer AY

(Asıl Jüri Üyesi)

Esin BOYACIOĞLU

(Asıl Jüri Üyesi)

 

Berna TANVERDİ

(Asıl Jüri Üyesi)

 

Mehmet KÜTÜKÇÜOĞLU

(Asıl Jüri Üyesi)

 

Semra

UYGUR

(Asıl Jüri Üyesi / Jüri Başkanı)

Başak

UÇAR

(Yedek Jüri Üyesi)

 

 

 

Emine ÖZTÜRK

(Raportör)

Ezgi ÖZPAMİR ESKİÜNÜRLÜ

(Raportör)

Merve YENER

(Raportör)

  

17.08.2021 TARİHLİ JÜRİ DEĞERLENDİRME TOPLANTISI

Ulus Modern Kültür ve Sanat Merkezi Mimari Proje Yarışması jürisi 17 Ağustos 2021, Salı günü saat 09:30’da Altındağ İlçesi, Anafartalar Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi, Atatürk Spor Salonu ve Sergi Sarayı’nda toplanmıştır. 4. aşamaya geçmeye hak kazanan 14 projenin değerlendirmesine başlanmıştır. 7, 9, 43 ve 45 sıra numaralı projeler elenmiştir ve iki adet projenin satın alınmasına karar verilmiştir.

Ödül, mansiyon ve satın alma grubuna girecek projeler seçilmiştir. 15, 42 sıra numaralı projelerin satın alma grubuna, 12, 13, 25, 33, 49 sıra numaralı projelerin mansiyon grubuna, 1, 31, 52 sıra numaralı projelerin ödül grubuna seçilmesine, satın alma projelerine sıralama verilmemesine karar verilmiştir. Toplantı saat 19.00’da tamamlanmıştır. Jüri çalışmalara 18.8.2021 tarihinde saat 9.30’da devam etmek üzere ayrılmıştır.

 

7 Numaralı Proje:

Projenin önerdiği meydanın Ulus Hali ile kurmaya çalıştığı ilişki, yapının tekil malzeme kullanımı ile yapısal bir ifade elde etme çabası olumlu bulunmuştur. Sahnenin yerleşimi ve meydan ile ilişkisi olumlu bulunmuş, sahne düzeni ve yapısı ile ilgili yapılan araştırma takdir edilmiştir. Ancak ,sahne oranlarının bu araştırmaya karşın uygun ölçülerde olmadığı belirtilmiştir.

Proje oy çokluğu ile elenmiştir. (Esin BOYACIOĞLU ve Berna TANVERDİ’nin  karşı oyu ile)

 

9 Numaralı Proje:

Projenin kurgusu ve Ulus Hali ile arasında kalan alanda değişken ihtiyaçlara cevap veren açık sergi/pazar/toplanma alan yorumu özgün bulunmuştur, ancak bu açık alanın programda yer alan büyük ölçekli işlevleri mekânsal olarak sıkıştırması ve açık alandaki hassasiyetin program parçalarının yorumunda izlenememesi eleştirilmiştir. Önerilen yapı yarışma şartnamesinde belirtilen yükseklik sınırını aşmıştır.

Proje oy çokluğu ile elenmiştir. (Esin BOYACIOĞLU ve Semra UYGUR’un  karşı oyu ile

 

43 Numaralı Proje:

Kent bağlamı içindeki sokak ve satış alışkanlığının devamında önerilen arkad fikri ve yapının Şehit Teğmen Kalmaz Caddesi boyunca kurmuş olduğu zemin ilişkisi olumlu bulunmasına karşın programın çağrıştırdığı geçirgen kurgunun yapı dilinde, plan ve kesit kurgusunda izlenememesi eleştirilmiştir.

Proje oy çokluğu ile elenmiştir. (Bekir Özer Ay ve Berna TANVERDİ’nin  karşı oyu ile)

 

45 Numaralı Proje:

Önerilen yapısal dil ve yapıyı sarmalayarak çatıya çıkan açık rampalar, çatıda oluşturulan sahne ve açık mekân olumlu bulunmuştur. Ancak, önerilen formun program yorumunu kısıtlayarak sıkışık, yetersiz ışık ve havalandırma koşullarına sahip mekanlar üretmesi olumsuz bulunmuştur.

Proje oy çokluğu ile elenmiştir. (Bekir Özer AY ve Berna TANVERDİ’nin  karşı oyu ile)

ÖDÜL GRUBU

 

42 Numaralı Proje:

Oluşturulan açık zemin, yapının farklı zaman ve kullanım koşullarına adaptasyon önerisi; ‘istilaya’ davet eden modüler ve jenerik bir mekan arayışı takdir edilmiştir. Ancak, mekansal varyasyon vaatlerini tam olarak gerçekleştirememesi ve simetrik bir avlu şemasına mahkum kalması eleştirilmiştir. Öte yandan, bu fikri detaylandıracak alt yapı ile ilgili öngörüler ve bunların projedeki temsilleri yetersiz bulunmuştur.

Proje oy birliği ile Satın Alma’ya değer bulunmuştur.

 

15 Numaralı Proje:

Projenin konuya kentsel ilişkiler açısından bakması ve alanını genişleterek daha büyük bir kentsel bağlama taşıması takdir edilmiştir. Kurguladığı kentsel ‘armatürün’ Anafartalar Caddesi’nden Doğan Sokak’a uzanırken, Hallaç Mahmut Mescidi’ ve Susam Sokak’ı da bu sürekliliğe dahil ediyor olması, bunları yaparken oluşturduğu kentsel mekan ve cepler cesur bulunmuş ve takdir edilmiştir.  Ulus Hali ile bu ‘armatür’ arasında kalan boşluğu kendiliğinden oluşan bir gündelik yaşama sunması ve çevresini örgütleyen bir kent mekanı olarak tasavvur etmesi değerli bulunmuştur. Bu amaç doğrultusunda yer altına alınan mekanların şartnamede belirtilen ihtiyaçları karşılayamaması ve özensiz bir şekilde kurgulanması eleştirilmiştir.

Proje oy birliği ile Satın Alma’ya değer bulunmuştur.

 

12 Numaralı Proje:

Yapının meydan boyunca oluşturduğu büyük cepheyle kent mekanını kucaklaması ve içindeki hayatı şeffaf cephesi aracılığıyla dışa yansıtması, dışarıyı da içeriye dahil etmesi takdir edilmiştir. Meydan kotundan başlayarak çatı kotuna kadar devam eden düşey dolaşımın sürekliliği olumlu bulunmuştur. Ancak yapının ana giriş kotuna sadece merdivenle ulaşılabiliyor olması eleştirilmiştir. Yapının önerdiği imgesel ifadenin bağlamına kıyasla anıtsal ve kurumsal bir ölçeği çağrıştırması eleştirilmiştir.

Proje oy birliği ile 5. Mansiyona değer bulunmuştur.

 

33 Numaralı Proje:

Hal Sokak ile yapı arasında oluşturulan meydan, bu meydanla bütünleşen zemin katı kurgusu ve zemini çoğaltarak çatıya taşıma fikri takdir edilmiştir. Çatıda oluşturulan avlu ile meydanın yalın bir duvar ve rampa ile bütünleştirilmesi olumlu bulunmasına karşın, rampanın sürekliliğinin kesilmesi ve merdivenle devam etmesi eleştirilmiştir. Çatıda yer alan avlunun çeşitli işlevlerle desteklenmesi ve zenginleştirilmesi olumlu bulunmuş, bu işlevlerin yapının diğer bölümlerinden bağımsız olarak kullanılabilmesi ve kullanıcın farklı kullanım senaryolarını üretme potansiyeli değerli bulunmuştur. Ancak yapının oluşturduğu iç ve dış mekanlarının fazlasıyla içe kapanması ve dışarı ile ilişkisini kuramıyor olması  eleştirilmiştir.

 

Proje oy birliği ile 4. Mansiyona değer bulunmuştur.

 

13 Numaralı Proje

Programın yaygın bir kütle içerisinde tanımlanan akışkan ve bütüncül bir mekânda kot farkları kullanılarak yorumlanması zengin bir mekân arayışı olarak değerlendirilmiştir. Ancak kot farklılıklarının bazı seviyelerde engelli kullanımını zorlaştırması eleştirilmiştir. Projenin mimari temsil araçlarını kullanma yöntemi ve ifade yetkinliği takdir edilmekle birlikte, üç boyutlu görsellerde işaret edilen malzeme ve yapısal sistem yapının vadettiği kurgu ve dil ile çelişkili olduğu düşünülmüştür.

Proje oy birliği ile 3. Mansiyona değer bulunmuştur.

 

25 Numaralı Proje

Önerilen parçalı kurgunun alternatif bir yaklaşım olması ve bu kurgu dolayısıyla tanımlanan iç-dış ilişkilerinin zenginliği ve çeşitliliği takdir edilmiştir. Bu alternatif yaklaşımın önerdiği parçalanmış yapı kümeleri arasında oluşan ve çeşitlenen açık mekanların kent ile farklı kotlardan ilişki kurması değerli bulunmuştur. Ancak, programın fazlasıyla parçalanmasının programın sinerjisini zayıflattığı düşünülmüştür. Projenin anlatımında kullanılan mimari temsilin (plan çizimlerinin) projeni takibini ve okunurluğunu zorlaştırması eleştirilmiştir. Önerilen parçalı kurgunun bir sonucu olarak yapının kullanım, işletme, giriş-çıkış senaryolarının çalışılmasının gerekliliği belirtilmiştir.

Proje oy birliği ile 2. Mansiyona değer bulunmuştur.

 

49 Numaralı Proje:

Yapının önerdiği üç boyutlu gözenekli kurgu, kapalı program hacimleri ile onlar arasında kalan, açık ve yarı-açık kamusal mekanların iç içe bir örgü ile ele alınışı alternatif bir yapma biçimi olarak takdir edilmiştir. Sunulan kesit diyagramlar bu fikri sarih bir şekilde ortaya koymaktadır. Ancak kentlinin alternatif kullanım senaryolarına açık bu mekânsal kurgunun üç boyutlu görsellerde sunulan yapı dili ve ifadesi ile örtüşmemesi; yapının çelik ve ahşap tektoniğinin yeterince inceltilememesi eleştirilmiştir.

Proje oy birliği ile 1. Mansiyona değer bulunmuştur.

 

31 Numaralı Proje:

Önerinin geçirgen bir zemin ile kullanıcıyı yapıya çekmesi övgüye değer bulunmuştur. Yakın çevredeki yoğun doku içinde üretilmeye çalışılan hafifletilmiş yapı, ve önerdiği avlu ile Suluhan avlusu arasındaki sürekliliği sağlaması olumlu bulunmuştur. Şehit Teğmen Kalmaz Caddesi’ne çeperde kazandırılan derinlik ve avluyla yaratılan dolaylı dolaşım olumlu bulunmuş, yapının bir bütünlük içinde sunduğu plastik ifade ve yapı ölçeği başarılı bulunmuştur. Zemini alt kotta yer alan avluyla çoğaltması ve zemin altı kotlardaki mekanların hava ve ışık koşullarının sağlanması olumlu bulunmuştur. Şartnamede esnek bırakılmış olmak birlikte, uzmanlaşmış sergileme mekanları yetersiz bulunmuş, yapısal sistemin ifadesinin fazlasıyla hafifletilmesi, salon kullanımlarının işleyişi ve ana salonun çıkışlarının tek taraftan veriliyor olması eleştirilmiştir.

Proje oy çokluğu ile 3.Ödüle değer bulunmuştur. (Semra UYGUR ve Esin BOYACIOĞLU’nun karşı oyu ile)

 

52 Numaralı Proje:

Yapının giriş kotunun boşaltılarak zemin altı ve zemin üstü olarak ele alınması, böylece bu alanın kentlinin farklı yönlerden katılımını sağayan ve kamusal kullanımına bırakılması takdir edilmiştir. Zeminde tanımlanan mekan adacıklarının düşey taşıyıcı olarak da kullanılması fikri güçlü bulunmuştur. Yapısal sistemin mekânsal kurgu ve yoruma katkısı ve yapının plastik ifadesi başarılı bulunmuştur.

Alt kotta yer alan ‘etkinlik avlusu’nun çeperindeki işlikler ve satış birimleriyle bütünleştirilerek bu düzlemin de kamusal kullanıma açılması olumlu bulunmuştur. Ancak, zeminde önerilen açık ve geçirgen kurgunun kamusal işlevlerle yeterince desteklenmemesi, küçük salonların tasarımında iklim, akustik ve güvenlik önlemlerinin düşünülmemiş olması eleştirilmiştir. Ana salonun farklı kullanım senaryolarına izin verecek şekilde kurgulanmış olması olumlu bulunmakla birlikte, yapısal sistemi zedelemesi eleştirilmiştir.

Proje oy çokluğu ile 2.Ödüle değer bulunmuştur. (Semra UYGUR ve Esin BOYACIOĞLU’nun karşı oyu ile)


 1 Numaralı Proje:

Şehit Teğmen Kalmaz Caddesi ve meydan tarafında yaratılan yarı açık kent balkonları ile,  yatay ve düşey dolaşımın çoğaltılarak üçüncü boyuta taşınmış olması ve cephenin kentsel ve kamusal bir mekân olarak yorumlanması projenin ayırıcı özelliği olarak değerlendirilmiş ve takdir edilmiştir. Sokak kotundan başlayan dolaşım ve deneyimin cephe boyunca devam ederek çatı düzlemine taşınması ve bu düzlemde kafeterya, tiyatro gibi işlevlerle desteklenmesi olumlu bulunmuştur. Ancak bu yarı açık yapılaşmanın iç mekanlar ile ilişkisinin yeterince güçlü kurgulanmadığı düşünülmüştür. Ana salon, deneysel salon ve çatı düzleminde önerilen açık salonun üst üste yerleştirilerek ortak bir şaftla birleştiriliyor olması ve salonlar arasında kesitte kurulan ilişki takdir edilmiştir.

Proje oy çokluğu ile 1.Ödüle değer bulunmuştur. (Semra UYGUR’un karşı oyu ile)

 

Semra UYGUR’un şerhi:

Binayı kuşatan terasların yalnızca Şehit Teğmen Kalmaz Caddesi tarafına yerleştirilmesi, yapı bütünlüğünde devam ettirilmemesi oluşturulan fikrin yeterince içselleştirilmediğini ve ekleme olduğunu ifade etmekte. Bu tür projelerin 1. olarak ödüllendirilmesinin yarışma ortamına katkı sağlamadığını düşünüyorum. Ayrıca programın ana öğesi olan salonların yetersiz olması da 1. seçilen proje için kabul edilemez.

 

Jürinin Önerileri:

1-Şehit Teğmen Kalmaz Caddesi boyunca tanımlanan bu yarın açık alanın iklimsel koşullar öngörülerek korunaklılığının sağlanması,

2-Açık alanda önerilen dolaşımın iç mekanlardaki dolaşımla daha iyi entegre edilmesi,

3-Ana salonda yer alan balkonun yöneliminin gözden geçirilmesi,

4-Batı cephesine bakan giydirme cepheli açıklığın yeniden değerlendirilmesi,

5- Şartnamede bahsi geçen işletme, güvenlik, sürdürülebilirlik ve yangın konularının geliştirilmesi beklenmektedir.

 

1.Ödül müellifinin/müelliflerinin jüri önerilerini göz önünde bulundurarak yapacakları çalışmayı tamamlayarak en geç 20.09.2021 tarihine kadar idareye teslim edecektir. Müellif ve jüri üyelerinin katılacağı toplantı günü idare tarafından ayrıca belirtilecektir. Sözleşme jürinin bu projeyi onaylamasından sonra yapılabilecektir.

 

 

Mansur

YAVAŞ

(Danışman Jüri Üyesi)

 

Hacı Ali BOZKURT

(Danışman Jüri Üyesi)

 

İlhan Selim KURAL

(Danışman Jüri Üyesi)

 

Aydan

BALAMİR

(Danışman Jüri Üyesi)

Özgür Ceren CAN

(Danışman Jüri Üyesi)

Bekir Özer AY

(Asıl Jüri Üyesi)

Esin BOYACIOĞLU

(Asıl Jüri Üyesi)

 

Berna TANVERDİ

(Asıl Jüri Üyesi)

 

Mehmet KÜTÜKÇÜOĞLU

(Asıl Jüri Üyesi)

 

Semra

UYGUR

(Asıl Jüri Üyesi / Jüri Başkanı)

Başak

UÇAR

(Yedek Jüri Üyesi)

 

 

 

Emine ÖZTÜRK

(Raportör)

Ezgi ÖZPAMİR ESKİÜNÜRLÜ

(Raportör)

Merve YENER

(Raportör)

 

 

SIRA NUMARALARI VE RUMUZLAR
AÇILMA SIRA NO RUMUZ
1 17976
2 90462
3 37571
4 85746
5 75296
6 46218
7 28703
8 87145
9 13729
10 35207
11 93527
12 58213
13 53182
14 74638
15 59837
16 94635
17 42837
18 84390
19 27091
20 21061
21 15625
22 58047
23 12745
24 75319
25 93725
26 72819
27 75018
28 74931
29 26923
30 0_2145
31 75136
32 64725
33 48925
34 63219
35 46853
36 29631
37 71583
38 27614
39 53791
40 71520
41 34197
42 82079
43 16237
44 93476
45 86352
46 12073
47 81095
48 35710
49 40217
50 13071
51 30621
52 50846
53 18572
54 17286
55 35179
56 19507
57 _07452
58 79759
59 37619

                

 1.ÖDÜL:

1 SIRA NOLU PROJE/17976

Ekip Listesi:

Müellifler

Sıddık GÜVENDİ-Mimar

Cihan SEVİNDİK-Mimar

Niyazi PARLAR-İnşaat Mühendisi

Güney Onur KÜTÜK-Makine Mühendisi

Namık ONMUŞ-Elektrik Mühendisi

Danışmanlar

Oya ESKİN GÜVENDİ-Mimar

Senem MÜŞTAK SEVİNDİK-Y. Mimar

Kemal SUNER-Elektrik Mühendisi

Doğukan KOÇ-Makine Mühendisi

Yardımcılar

Abdullah KAHRAMAN-Mimar

Elif Nur ULUSKAN-Mimar

Emirhan AYATA-Öğrenci

Ahmet BAYLAN-Öğrenci

Selen MİRİOĞLU-Öğrenci

2.ÖDÜL:

52 SIRA NOLU PROJE/50846

Müellifler

Mehmet Metin POLAT-Mimar

Bilge ALTUĞ-Mimar

Onur ERTAŞ-İnşaat Mühendisi

Ömer Cenk TİFTİKÇİGİL-Makine Mühendisi

Hüsnü ERSALICI-Elektrik Mühendisi

Danışmanlar

Demet DİNÇER-Y. Mimar

Emre PARLAK-Görsel İletişim Tasarımcısı

Yardımcılar

Melike ÇELİK-Öğrenci

Nursena KOÇOĞLU-Öğrenci

 3.ÖDÜL:

31 SIRA NOLU PROJE/75136

Müellifler

Ziya İMREN-Ekip Başı-Mimar

Tolga İLTİR-Mimar

Gökhan KINAYOĞLU-Mimar

Aylin ÜNAL-İnşaat Mühendisi

Ceren KOÇER ŞAHİN-Makine Mühendisi

Mehmet DURUK-Elektrik Mühendisi

Danışmanlar

Tamara Nazari İMREN-Mimar

 

1.MANSİYON:

49 SIRA NOLU PROJE/40217

Ekip Listesi

Sinem Ceren SÖKÜN-Mimar

Murat SÖKÜN-İç Mimar

Danışmanlar

Ahmet TOPBAŞ-Y. İnşaat Mühendisi

Fatma AKIM-Uçak Mühendisi

Serhat ŞAHİNLER-Elektrik Elektronik Mühendisi

Yardımcılar


Aylin SEZİŞ-Stajyer

2.MANSİYON:

25 SIRA NOLU PROJE/93725

Müellifler

Eren BAŞAK-Mimar

Gökçe Naz SOYSAL-Mimar

Sinan Cem KIZIL-Mimar

Seray TÜRKAY COŞKUN-Mimar

Esatcan COŞKUN-Mimar

Ezgi Nur GÜNGÖR-Mimar

Özgün ÖZÇAKIR-Mimar

Elif Selena AYHAN KOÇYİĞİT- Kentsel Tasarımcı

Zeynep ERAYDIN-Şehir Plancısı

Danışmanlar

Metin BAŞARAN-İnşaat Mühendisi

Hakan YAZMAN- Makine Mühendisi

Kemal OVACIK-Elektrik Mühendisi

3. MANSİYON:

13 SIRA NOLU PROJE/53182

Ekip Listesi

Zeynep ALTINBAŞLI-Ekip Başı-Mimar

Tuna Han KOÇ-Mimar

Bahadır KANTARCI-Mimar

Ece AVCI-Mimar

Berk BERKER-İnşaat Mühendisi

Fevzi KAZAZ-Makine Mühendisi

Yalçın NARGÖZ-Elektrik Mühendisi

Danışmanlar

Doğukan KOÇ-Makine Mühendisi

Yardımcılar

Ezgi ÜZÜMCÜ

Tunga TÜDEŞ-Öğrenci

Merve AKBAY-Mimar

Gün RODOPLU-Mimar

Elif NAz KAMANLI-Öğrenci

Beyzanur MERİÇ-Öğrenci

4. MANSİYON:

33 SIRA NOLU PROJE/48925

Müellifler

Deniz DOKGÖZ-Dr.Mimar

Ferhat HACIALİBEYOĞLU-Dr. Mimar

Orhan ERSAN-Y.Mimar

Gülcan AFACAN-Y. Mimar

Erhun DİNÇER-İnşaat Mühendisi

Mehmet GÖĞÜSGEREN-Makine Mühendisi

İbrahim ALAN-Elektrik Mühendisi

Yardımcılar

Özge URAL-Öğrenci

Oğuzhan SÖNMEZ-Öğrenci

Bilge BÜTÜN-Öğrenci

5. MANSİYON:

12 SIRA NOLU PROJE/58213

Müellifler

Ebru YILMAZ-Mimar

Seçkin KUTUCU-Mimar

Yonca KUTUCU-Mimar

Aybüke AĞIRBAŞ-Mimar

Arda AĞIRBAŞ-Mimar

Aslı GÜMÜŞÇEKİŞ ODABAŞI-İnşaat Mühendisi

Taner KOCAOVA-Makine Mühendisi

Cihan ONMUŞ-Elektrik Mühendisi

Danışmanlar

Ertunç HÜNKAR-Mimar

 SATINAMA:

15 SIRA NOLU PROJE/59837

Müellifler

Görkem GÜVENÇ-Ekip Başı-Mimar

Celalettin Hacıbey ÇELİK-Mimar

Mithat Bora BULUT-İnşaat Mühendisi

Halil Tayfun ERDEM- Makine Mühendisi

Mehmet ŞAHİN-Elektrik Mühendisi

Yardımcılar

Doruk ÖZKOÇ-Öğrenci

Ufuk İpek ÇEVİK-Mimar

Şeyma BÜYÜKKOÇAK-Mimar

Atajan ABDULRAHMAN-Mimar

Betül ÖZEL-Öğrenci

Samet Eren MENGÜ-Öğrenci

Enes ÖNCÜ-Öğrenci

Yaren KURŞUN-Öğrenci

Danışmanlar

Andrea PEREGO-Mimar

SATINALMA:

42 SIRA NOLU PROJE/82079

Ekip Listesi

Görkem DEMİROK-Ekip Başı-Y. Mimar

İ. Furkan GEZEGEN-Mimar

Önder ERGİNER-Elektrik Elektronik Mühendisi

H. Berat KANGAL-Makine Mühendisi

Tevhit ÖZTÜRK-İnşaat Mühendisi

Yardımcılar

Gizem DİKER-Mimar

Bartu YURTSEVEN-Görselleştirme Uzman