Bekir ÖDEMİŞ

ABB Kültür ve Tabiat Varlıkları Dairesi Başkanı

Danışman Jüri Üyesi

Hacı Ali BOZKURT

ABB Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanı

Danışman Jüri Üyesi

F. Nihan ÖZDEMİR SÖNMEZ

Şehir Plancısı, Ankara Üniversitesi

Danışman Jüri Üyesi

Gülser ÜNLÜ ÇELEBİ

Mimar, Çankaya Üniversitesi

Danışman Jüri Üyesi

T. Elvan ALTAN

Mimarlık Tarihçisi, Orta Doğu Teknik Üniversitesi

Danışman Jüri Üyesi

Uğurhan AKYÜZ

İnşaat Mühendisi, Orta Doğu Teknik Üniversitesi

Danışman Jüri Üyesi

Nuray BAYRAKTAR

Mimar, Başkent Ünivetsitesi

Danışman Jüri Üyesi

Hasan ÖZBAY

Juri Başkanı, Mimar

Asıl Jüri Üyesi

A. Güliz BİLGİN ALTINÖZ

Mimar

Asıl Jüri Üyesi

Ali CENGİZKAN

Mimar

Asıl Jüri Üyesi

Elif Selena AYHAN KOÇYİĞİT

Kentsel Tasarımcı ve Peyzaj Mimarı

Asıl Jüri Üyesi

Erdal SORGUCU

Mimar

Asıl Jüri Üyesi

Yavuz ÖZKAYA

Mimar

Asıl Jüri Üyesi

Yakup HAZAN

Mimar

Asıl Jüri Üyesi

Cansu CANARAN

Şehir Plancısı

Yedek Jüri Üyesi

Onur ÖZKOÇ

Mimar

Yedek Jüri Üyesi

Yiğit ACAR

Mimar

Yedek Jüri Üyesi

Aynur UYSAL

Mimar, Ankara Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Tabiat Varlıkları Dairesi

Raportör

Cem DEDEKARGINOĞLU

Mimar

Raportör

E. Miray KISAER KOCA

Mimar, Orta Doğu Teknik Üniversitesi

Raportör

Sena DOĞAN PARLAK

Şehir Plancısı, Ankara Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Tabiat Varlıkları Dairesi

Raportör Yardımcısı

Kayıt Tarihi Geçtiği İçin Kayıt Olamazsınız!